Welkom bij Cortice B.V. voor consultancy en recruitment.

Deze pagina is bedoeld voor managers, directeuren, teamleiders en coördinatoren die bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk zijn voor beleid en uitvoering van taakvelden in het sociaal domein.

In dit verband hanteren we de brede definitie van het sociaal domein: werk & inkomen, zorg & welzijn en maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning. In dit domein ligt naast Financiën en Bestuursrecht onze belangrijkste specialisatie.

Als manager bent u verantwoordelijk voor een of meerdere onderdelen in dit vakgebied. Voor een goede beleidsontwikkeling en uitvoering vertrouwt u op de deskundigheid van uw personeel. Daar ligt immers de basis van succes voor uw organisatie. Wanneer er een gat valt in de bezetting of wanneer er door bijzondere ontwikkelingen extra capaciteit nodig is, dan is dat ook meteen een punt van grote zorg. Die zorg wilt u beheersen door snelle, gerichte en zorgvuldige recrutering van passende kandidaten. En dat zijn juist de momenten waarop Cortice u uitstekend kan ondersteunen.

Vanuit onze kennis van het vakgebied en vanuit onze recruitment kanalen onderhouden wij continu contact met maatschappelijk betrokken professionals voor uiteenlopende functies. We matchen deze kandidaten zorgvuldig met de zoekvragen van onze klanten en als de match er is dan detacheren we zo’n kandidaat bij de klant. We zetten alleen mensen in die we ook zelf bij ons team willen hebben.

Indien u al een concrete ondersteuningsvraag heeft, gaan we na een intake om uw zoekvraag te definiëren direct full swing aan de slag om de geschikte consulenten bij uw opgave te vinden. We spreken een aanlevertermijn met elkaar af en houden u op de hoogte van de voortgang. Recruitment is namelijk een dynamisch iets. Het begint met een scherp gedefinieerde uitvraag. Maar moet uiteindelijk ook met gevoel voor de markt worden bedreven.

Maar laten we bij het begin beginnen. Ook als er nog geen acute ondersteuningsbehoefte is, maken we graag kennis met u en uw organisatie en zijn we benieuwd naar wat u op het gebied van kennis en capaciteit bezig houdt. Regeren is immers vooruit zien. Vanzelfsprekend behandelen we uw informatie met de grootst mogelijke integriteit.

Op de volgende pagina geven we een indruk van de verschillende functies waarvoor we oplossingen kunnen bieden:

Profielen sociaal domein

Voor een nadere kennismaking kunt u contact opnemen met:

Fons De Boeck

f.deboeck@cortice.nl

06-22435028