Kunnen we u helpen?

Onze Expertise

We bieden op maat gesneden oplossingen o.a. binnen onderstaande vakgebieden

Sociaal Domein

We zijn deskundig in alle deelgebieden van het sociaal domein. Hier onder verstaan we:

Werk, inkomen en zorg;

Welzijn inclusief subsidieproces en beleidsontwikkeling voor alle voorkomende beleidsvelden en doelgroepen zoals algemeen maatschappelijk werk, ouderenbeleid, jeugdbeleid, sport & recreatie, kunst & cultuur, educatie, etc.

We leveren ondersteuning voor vervanging, piekbelasting en projecten. We kunnen daar zowel specialisten als generalisten voor inzetten en van uitvoerend/ ondersteunend tot coördinerend/ leidinggevend.

Subsidies (beleid, uitvoering en proces)

Bijzondere betrokkenheid hebben wij bij het subsidie instrumentarium. We ondersteunen gemeenten bij het vernieuwen, optimaliseren en uitvoeren van het subsidiebeleid. Zie voor nadere informatie de volgende link:

Subsidiebeleid: sturen op resultaten

Kracht on tour

Dit programma is een initiatief van het ministerie van OC&W en richt zich op het economisch zelfredzaam maken van vrouwen. Cortice leverde een belangrijke bijdrage in 2017/2018 door het verzorgen van de 5Z-training voor de gemeente EIndhoven:

Programma Kracht on tour

 

Financiën

Onze deskundigen ondersteunen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met financieel beleid en beheer.

Consultants kunnen worden ingezet voor piekbelasting, vervanging bij ziekte of vacatures en voor bijzondere projecten.

We hebben zowel generalisten als specialisten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functies P&C- medewerker, P&C- coördinator, teammanager, financieel adviseur grondbedrijf, auditor, controller, etc.

Juridisch

Van Gemeentewet en Awb tot de specifieke wetten en regelingen. Van implementatie van nieuwe taken, tot organisatiewijzigingen, juridische toetsing van bestuursvoorstellen of handhavingszaken. Maar ook ondersteuning bij bezwaar en beroep voor verschillende vakgebieden en kennis van het privaatrecht worden volop in de praktijk gebracht (2- wegenleer en rechtspersoonlijkheid bij oprichting van en samenwerking met uitvoeringsorganisaties).

Onze bestuursjuristen kennen het hele brede speelveld bij uitstek.

Cortice, carriere in gemeenteland

Met Gemeenteland bedoelen we het werkterrein van gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties (omgevingsdiensten, veiligheidsregio's, belastingdiensten, etc.). Werken in gemeenteland is niet alleen zeer interessant en gevarieerd maar ook inspirerend en uitdagend. Of je er nu in loondienst bent of werkzaam bent in de flexibele schil, je hoeft je nooit te vervelen. Je specialisatie is echt goud waard en je kunt je in zoveel opzichten een carrière lang blijven ontwikkelen.

Enkele van onze projecten

Projecten

Gemeente Echt Susteren
Gemeente Maassluis
Gemeente Waterland
Gemeente Rotterdam
Conculega’s
Gemeente Zoetermeer
Wat we zoal op onze kerfstok hebben?
> 100,000
Hoeveel kilometers maken we samen per jaar?
99 %
Hoeveel procent van alle oproepen beantwoorden we dezelfde dag?
480
Gemiddeld aantal keren per week dat we samen (uitbundig) moeten lachen?
> 50
Hoeveel tevreden klanten hebben we?
Laatste Nieuwtjes

Profielen sociaal domein

Cortice werft en detacheert consultants met uiteenlopende profielen binnen het sociaal domein. Voor uw specifieke zoekvraag nemen we uiteraard ook uw specifieke eisen mee. Zoals kennis van inkoop, specifieke applicaties, …

Even voorstellen: Maarten Vincent

Beleidsmedewerker sociaal domein Per 1 april 2019 treedt Maarten in dienst bij Cortice als Beleidsmedewerker sociaal domein. Maarten is een zeer enthousiaste en innovatieve beleidsmedewerker sociaal domein. Hij heeft jaren …