Profielen sociaal domein

Cortice werft en detacheert consultants met uiteenlopende profielen binnen het sociaal domein. Voor uw specifieke zoekvraag nemen we uiteraard ook uw specifieke eisen mee. Zoals kennis van inkoop, specifieke applicaties, doelgroepen en wetgeving. Hier onder sommen we enkele algemene voorbeelden op.

Uitvoerend/ administratief/ ondersteunend

 • Inkomensconsulenten (LO, BB, IOAW, etc.)
 • Werkconsulenten
 • Jobcoaches
 • Trainers/ coaches voor doelgroepen Participatiewet
 • Poortwachters
 • Specialisten rechtmatigheid en handhaving Participatiewet
 • Wmo- consulenten
 • Uitkeringsadministrateurs
 • Medewerker subsidiebureau/ subsidiespecialist maatschappelijke instellingen
 • Beleidsondersteuners

Beleid, projecten en processen

 • Beleidsmedewerker Participatie
 • Beleidsmedewerker Wmo
 • Beleidsmedewerker Jeugdzorg
 • Beleidsmedewerker Welzijn
 • Projectleider proces- en ketenverbetering
 • Juridische borging subsidieinstrumentarium
 • Training en coaching van uw individuele medewerkers en/ of teams

Coördinerend/ leiding gevend

 • Teamcoördinator Werk & Inkomen
 • Manager sociaal domein