Kunnen we u helpen?

Onze Expertise

We bieden op maat gesneden oplossingen o.a. binnen onderstaande vakgebieden

Sociaal domein breed (Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn)

We zijn deskundig in alle deelgebieden van het sociaal domein. Hier onder verstaan we:

  • Werk, inkomen en zorg;
  • Welzijn inclusief subsidieproces en beleidsontwikkeling voor alle voorkomende beleidsvelden en doelgroepen zoals algemeen maatschappelijk werk, ouderenbeleid, jeugdbeleid, sport & recreatie, kunst & cultuur, educatie, etc.

Subsidieverstrekking (beleid, uitvoering en proces)

Bijzondere betrokkenheid hebben wij bij het subsidie instrumentarium. We ondersteunen gemeenten bij het vernieuwen, optimaliseren en uitvoeren van het subsidiebeleid. Zie voor nadere informatie de volgende link:

Subsidiebeleid: sturen op resultaten

Bedrijfsvoering en Financiën

Binnen het domein bedrijfsvoering houden wij ons onder andere bezig met:

  • financieel adviseurschap
  • planning & control
  • financieel beleid
  • doorontwikkelen risicomanagement
  • administratieve organisatie
  • rechtmatigheid en interne controle
  • analyse
  • financiële administratie

 

 

Cortice, carriere in gemeenteland

Met Gemeenteland bedoelen we het werkterrein van gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties (omgevingsdiensten, veiligheidsregio's, belastingdiensten, etc.). Werken in gemeenteland is niet alleen zeer interessant en gevarieerd maar ook inspirerend en uitdagend. Of je er nu in loondienst bent of werkzaam bent in de flexibele schil, je hoeft je nooit te vervelen. Je specialisatie is echt goud waard en je kunt je in zoveel opzichten een carrière lang blijven ontwikkelen.

Enkele van onze projecten

Projecten

Gemeente Echt Susteren
Gemeente Maassluis
Gemeente Waterland
Gemeente Rotterdam
Conculega’s
Gemeente Zoetermeer
Wat we zoal op onze kerfstok hebben?
> 100,000
Hoeveel kilometers maken we samen per jaar?
99 %
Hoeveel procent van alle oproepen beantwoorden we dezelfde dag?
480
Gemiddeld aantal keren per week dat we samen (uitbundig) moeten lachen?
> 50
Hoeveel tevreden klanten hebben we?
Laatste Nieuwtjes

Cortice voor zzp-ers

Cortice werkt voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op de vakgebieden Financiën, Sociaal/ Maatschappelijk en Juridisch. Dat doen we regelmatig samen met zzp-ers. Wanneer we zelfstandigen inzetten dan doen we dat …

Coronabeleid en begroting

Corona is een ad hoc situatie en vergt ook een ad hoc beleid. Toch dient ook zo’n beleid consequent en doordacht te zijn. Daarnaast is vooral een realistisch beleid met …