Pauwer 2 U is een aan Cortice gelieerd bureau voor Werving & Selectie van geschikte kandidaten voor uw vacatures én voor toeleiding van werkzoekenden naar werk.

Hierbij wordt een unieke en geheel eigen creatieve en uitdagende werkwijze gehanteerd. Eigenaar Astrid Geurts is trainer/ coach en Gestalt- therapeut. NBGT en NOBCO gekwalificeerd. Ze gaat met kandidaten, bedrijven en instanties op zoek naar gemeenschappelijke behoeften en kwaliteiten. Vervolgens begeleidt en adviseert ze naar twee kanten om tot het beste resultaat te komen. Dit doet ze door grondig voorwerk. Ze maakt uitgebreid en persoonlijk contact met uw bedrijf en behoefte aan extra formatie. Zo ook met de kandidaat. Zij kijkt naar de kandidaat in het geheel in de context van zijn of haar omgeving, talenten, ervaring en krachten.

Een van haar kwaliteiten is het zien van mogelijkheden en het leggen van verbindingen. Ze vraagt uit in de breedte en voor zover er geen of onvoldoende aansluiting is, kijkt ze naar andere mogelijkheden voor sollicitanten en werkgevers. Ze is dan ook een echte netwerker met goede contacten bij overheden, instanties en bedrijven.

Elke sollicitant krijgt groeifeedback om te komen tot een meer helder CV en/ of korte introductie van zichzelf. Ook wordt de sollicitant uitgedaagd om na te gaan welke talenten nauw aansluiten bij de vraag van de werkgever en de werksetting. Sollicitanten worden in het Werving & Selectie proces dan ook minimaal 2 maal gesproken. Mocht de sollicitant toch niet geheel passen, dan heeft hij of zij meer handvatten om te komen tot nieuwe gerichte kansrijke sollicitaties.

Tot slot heeft Astrid jarenlange ervaring als adviseur Werk & inkomen en recruiter. Daardoor heeft ze uitgebreide kennis van wetgeving, instanties, procedures en uitkerings- en subsidiemogelijkheden.

Door naar de website van Pauwer 2 U: http://www.pauwer2u.nl/