We zijn deskundig in alle deelgebieden van het sociaal domein. Hier onder verstaan we:

  • Werk, inkomen en zorg;
  • Welzijn inclusief subsidieproces en beleidsontwikkeling voor alle voorkomende beleidsvelden en doelgroepen zoals algemeen maatschappelijk werk, ouderenbeleid, jeugdbeleid, sport & recreatie, kunst & cultuur, educatie, etc.

Subsidieverstrekking (beleid, uitvoering en proces)

Bijzondere betrokkenheid hebben wij bij het subsidie instrumentarium. We ondersteunen gemeenten bij het vernieuwen, optimaliseren en uitvoeren van het subsidiebeleid. Zie voor nadere informatie de volgende link:

Subsidiebeleid: sturen op resultaten