Kracht on tour is een initiatief van het ministerie van OC&W (voormalige minister Jet Bussemaker) en stimuleert vrouwen om hun talenten te ontdekken. De ene stad na de andere sloot zich de afgelopen jaren aan bij het project waarvan koningin Maxima de beschermvrouwe is. Kracht on tour vecht voor een betere financiële positie van vrouwen. En om de bewustwording van het belang van financiële zelfstandigheid van vrouwen te vergroten. Dat is nodig, aangezien ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland financieel niet op eigen benen staat. Zij verdienen namelijk minder dan 70% van het netto minimumloon.

Cortice volgt het programma op de voet en is ook betrokken bij de uitvoering ervan in de gemeente Eindhoven. De aanpak daar getuigt van een uitstekend hedendaags rolbesef door de gemeente. Daar waar de klassieke werkwijze reactief en uitsluitend gericht is op het aanbodgericht begeleiden van bestaande bijstandscliënten, richt Eindhoven zich met dit programma op een bredere doelgroep inclusief NUG-ers. Bovendien is de aanpak niet algemeen en aanbodgericht maar juist zeer persoonlijk en intensief.

In de video wordt een nadere toelichting gegeven op de Eindhovense aanpak:

Desgewenst brengen we u graag in contact met de sleutelfunctionarissen van Kracht on tour Eindhoven.

Flyer Kracht on Tour Eindhoven 2018:

kracht on tour flyer 2018

 

Meer informatie over de trainingsmethodiek vindt u op de site van trainer/ coach Astrid Geurts:

http://www.pauwer2u.nl/