Kracht on tour is een initiatief van het ministerie van OC&W (voormalige minister Jet Bussemaker) en stimuleert vrouwen om hun talenten te ontdekken. De ene stad na de andere sloot zich de afgelopen jaren aan bij het project waarvan koningin Maxima de beschermvrouwe is. Kracht on tour vecht voor een betere financiële positie van vrouwen. En om de bewustwording van het belang van financiële zelfstandigheid van vrouwen te vergroten. Dat is nodig, aangezien ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland financieel niet op eigen benen staat. Zij verdienen namelijk minder dan 70% van het netto minimumloon.

Cortice volgt het programma op de voet en is ook betrokken bij de uitvoering ervan in de gemeente Eindhoven. De aanpak daar getuigt van een uitstekend hedendaags rolbesef door de gemeente. Daar waar de klassieke werkwijze reactief en uitsluitend gericht is op het aanbodgericht begeleiden van bestaande bijstandscliënten, richt Eindhoven zich met dit programma op een bredere doelgroep inclusief NUG-ers. Bovendien is de aanpak niet algemeen en aanbodgericht maar juist zeer persoonlijk en intensief.

In de video wordt een nadere toelichting gegeven op de Eindhovense aanpak:

 

De voor Kracht on tour gehanteerde 5Z trainingsmethode (Zelfbewustzijn, Zelfverantwoordelijk, Zelfvertrouwen, Zelfwaarde, Zelfredzaam) is gebaseerd op de WomenPAUWer aanpak van trainer/ coach Astrid Geurts. Deze methodiek is gericht op het van binnen uit versterken van de intrinsieke motivatie van vrouwen om werk te vinden.

In onze brochure geven wij een beschrijving van de WomenPAUWer- methodiek:

WomenPAUWer juni 2018 kort

De training maakt onderdeel uit van het gehele Kracht on tour programma van EIndhoven waarbij de verschillende programmaonderdelen elkaar aanvullen en versterken. Maar ook als losse training kan het een nuttige aanvulling zijn voor het bestaande instrumentarium van uw gemeente. Maar ook dan geldt dat een verbinding gemaakt dient te worden tussen de domeinen Werk, Inkomen, Zorg en Economische zaken. Want naast het versterken van de intrinsieke motivatie is het verschaffen van een zakelijk netwerk een belangrijke succesbepalende factor.

Het heeft onze voorkeur om vaste medewerkers van uw gemeente als co- trainer te laten meedraaien om zodoende de methodiek over te dragen.

Desgewenst brengen we u graag in contact met de sleutelfunctionarissen van Kracht on tour Eindhoven.

Voor meer informatie:

Fons De Boeck

f.deboeck@cortice.nl

06-22435028