Binnen het domein bedrijfsvoering houden wij ons onder andere bezig met:

  • financieel adviseurschap
  • planning & control
  • financieel beleid
  • doorontwikkelen risicomanagement
  • administratieve organisatie
  • rechtmatigheid en interne controle
  • analyse
  • financiële administratie