Interne controle sociale zaken bij gemeente Waterland via bureau Extra-Talent.

Uitvoeren IC soza + advisering over versterking functie P&C-medewerker, doorontwikkeling managementinformatie en ontwikkelen IC Jeugdzorg.