• ​O​ndersteuning bij het subsidieproces ​en ​de opdracht om samen met ambtenaren, bestuur en politiek tot herijking van het subsidiebeleid te komen. ​
  • Op gebied van ​onderwijsbeleid.: Cortice ​schrijft momenteel een integrale onderwijsvisie voor Maassluis. ​Organisatie van ​een congres voor gemeenten en partners op dit gebied.