Rfv: ‘Stabiliteit en rust nodig in het sociaal domein’

De opgave die gemeenten hebben in het sociaal domein is groot, maar het beleid van gemeenten heeft tijd nodig om vorm te krijgen. Daarvoor is onder meer rust en stabiliteit in budget en wet- en regelgeving nodig. Dit adviseert de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in zijn advies Geld (om te) zorgen. De besparing is door het Rijk al ingeboekt, maar de effecten van gemeentelijk beleid moeten nog effect sorteren, en dat loopt weer achter op de maatschappelijke acceptatie van een andere vormgeving van zorg en ondersteuning.

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein%20/nieuws/rfv-stabiliteit-en-rust-nodig-in-het-sociaal-domein