Resultaatgerichte samenwerking GGZ- Werk & inkomen

Op basis van een onderzoek in 2016 is een model ontwikkeld en zijn tien “lessons learned” geformuleerd m.b.t. samenwerking tussen de domeinen Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen gericht op optimale arbeidsparticipatie van werkzoekenden met psychische aandoening. Dit werd gepresenteerd in een sessie van de programmaraad waarbij GGZ (domein Zorg en Welzijn) had te gaan samenwerken met Werk en Inkomen. E.e.a. is ontstaan uit bijeenkomsten met de professionals uit de beide domeinen (werkateliers)die gehouden zijn tussen mei 2016 en april 2017 in bijna alle 35 arbeidsmarktregio’s. 4 arbeidsmarktregio’s namen hieraan deel (Regio Friesland. Regio Holland Rijnland, regio Rijk van Nijmegen en de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe).