Onze unieke werkwijze

Overheidsdetachering, een mooi vak

Veel detacheringsbureaus opereren vooral vanuit de contexten HR en marketing. Natuurlijk maken ze vaak goede matches tussen zoekprofielen en kandidaten. Maar eenmaal geplaatst gaat de aandacht meestal direct over naar de volgende klant. De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt dan feitelijk gereduceerd tot een juridische vastlegging van de afspraken en voorwaarden. De geplaatste professional wordt geacht de job vanuit zijn eigen deskundigheid zo goed mogelijk uit te voeren. De accountmanager van het detacheringsbureau is noch voor de professional, noch voor de klant meer bereikbaar om te sparren over ontwikkelingen in het vakgebied of in de contexten van de opdrachtgever.

Familiebedrijf, kleinschalig, geen overhead

Cortice opereert anders. We zijn een familiebedrijf en al meer dan 20 jaar actief in de overheidsdetachering. We werken kleinschalig. Bij ons voeren de accountmanagers ook zelf opdrachten uit. We hebben geen kantoor want we zitten meestal op locatie. Hierdoor is ook onze overhead minimaal. En dat vertaalt zich terug in onze scherpe tarieven. Hierdoor blijft de inzet van onze consultants betaalbaar. En wanneer we werken met zzp-ers dan prijzen we die ook niet uit de markt met dikke marges.

Vanuit de inhoud

Vakinhoudelijk zijn we gewend om ons te verdiepen in nieuwe wetsvoorstellen, circulaires van de ministeries, adviezen van vakorganisaties en jurisprudentie. We kennen de relevantie van de Awb en de Gemeentewet en vinden het leuk om informatie, ervaringen en ideeën uit te wisselen met vakgenoten. En soms verbinden we partijen met elkaar die met gelijksoortige vraagstukken bezig zijn. We pretenderen niet het beter te weten dan onze opdrachtgevers maar we kunnen wel een goed gesprek over de inhoud voeren.

Betrokkenheid

Een consulent die door Cortice op opdracht wordt geplaatst heeft met zijn accountmanager gesprekken over het werk. We coachen de mensen op de inhoud en op hun rol binnen de organisatie. We doen aan intervisie. Dit natuurlijk met inachtneming van vertrouwelijkheid van informatie van de opdrachtgever. Deze werkwijze voelt voor ons het beste en onze consultants zeggen dat ze dat ook fijn vinden. Onze accountmanagers zijn zelf jarenlang gemeenteambtenaar geweest en willen die affiniteit ook vasthouden. We houden van het vak en voelen ons nog steeds ambtenaar.

Kennis van de gemeentelijke organisatie

Het zwaartepunt van onze kennis en ervaring ligt bij de vakgebieden Financiën en het brede sociaal domein (werk & inkomen en zorg & welzijn). Maar we hebben zeker ook affiniteit met andere gemeentelijke taken zoals lokale heffingen, het fysiek domein, Publiekszaken, HRM, etc. We werken voor gemeenten en GR-en. We leveren tijdelijke ondersteuning op het gebied van uitvoering, beleid, coördinatie en management.

Motiverend en betrokken

Onze werkwijze spreekt de professionals aan en motiveert ze om met ons te werken. We kunnen daardoor in alle provinciën snel goede vakmensen mobiliseren. Onze klanten waarderen onze betrokkenheid. We zijn niet van de uitgebreide nieuwsbrieven. Liever hebben we een inhoudelijk gesprek over hetgeen ons verbindt: het werken voor de lokale overheid. Daar zit onze passie!

Samen komen we er altijd uit

We zijn dan ook zeer geïnteresseerd in uw verhaal en spannen ons graag in om samen met u concrete oplossingen te vinden. We houden ons graag aanbevolen voor een nadere kennismaking.

Waar we zoal aan werken:

Sociaal domein

 • Subsidiebeleid
 • Resultaatsturing gesubsidieerde instellingen
 • Faciliteren van het subsidieproces met kennis en capaciteit
 • Taakstellingen op het gebied van subsidieverstrekking
 • Beleidsontwikkeling en -advies op alle deelgebieden van het sociaal domein (werk & inkomen en Zorg & Welzijn)
 • Tijdelijke ondersteuning uitvoering, coördinatie, beleid en management bij vacatures, ziekte en piekbelasting (consulenten werk en inkomen, kwaliteitsmedewerkers, beleidsondersteuners, poortwachters, UA, beleidsmedewerker, teamcoördinator, etc.)

Financiën/ bedrijfsvoering

 • P&C- cyclus (uitvoering, evaluatie en doorontwikkeling)
 • Financiële advisering budgethouders en portefeuillehouders
 • Toetsing colege- en raadsvoorstellen aan financieel beleid, rechtmatigheid, dekking, etc.
 • Bezuinigings- en ombuigingsoperaties
 • Administratieve organisatie
 • Risicomanagement (inclusief frauderisico)
 • Interne controle
 • Tijdelijke ondersteuning uitvoering, coördinatie, beleid en management bij vacatures, ziekte en piekbelasting

 

Voor meer informatie:

Fons De Boeck (directeur)

06-22435028

f.deboeck@cortice.nl