In- Control- Statement vanaf 2021

Er wordt al jaren over gepraat maar nu lijkt het er dan toch van te komen. Vanaf 2021 gaat het college zelf in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording afgeven.

De Commissie BBV, Het Ministerie van BZK, de VNG en de commissie BADO gaan er nu mee aan de slag. Gemeenten doen er goed aan de voortgang te volgen en alvast naar de eigen ambities, scope en competenties te kijken.

Nadere informatie is te vinden op:

https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-en-verantwoording/nieuws/jaarrekeningen-gemeenten-in-control