Cortice: partner in beleid en uitvoering

Cortice ontwikkelt zich meer en meer tot de kennisorganisatie die we vanaf het begin af aan beogen te zijn. De focus was, is en blijft gericht op de disciplines sociaal, financieel en juridisch en de overlappingen tussen die drie. Maar door nu binnen de eigen gelederen zowel het uitvoerende als het beleidsmatige deel van het spectrum uit te bouwen worden we in toenemende mate een interessante en deskundige gesprekspartner voor de gemeenten en hun uitvoeringspartners.

Wij zien dat de innovatie binnen de Nederlandse gemeenten een continue fase is geworden. De complexiteit van de gemeentelijke taken en ook de gevoeligheid daarvan is nog nooit zo groot geweest. Dit dwingt tot voortdurende (zelf-) evaluatie en het continu doorontwikkelen van organisatie en processen.

Onze uitvoerende en beleidsmatige medewerkers zijn in het veld getuigen van vele creatieve en interessante initiatieven. Bijvoorbeeld met betrekking tot de organisatie van wijkteams. Maar ook het subsidieinstrumentarium blijft een belangrijk instrument dat altijd in beweging is.

Bij verschillende klanten waaronder de gemeenten Bergen op Zoom, Rotterdam, Eindhoven en Maassluis mochten en mogen wij een bijdrage leveren aan inspirerende projecten. We gaan in 2019 nog meer inzetten op het delen van kennis en ervaring. Zowel binnen Cortice als binnen ons brede netwerk.

Het meedenken over en meewerken aan doelgerichte en (kosten-) efficiënte inrichting van organisatie en processen is voor onze consultants erg motiverend. Maar we merken ook dat gemeenten zeer geïnteresseerd zijn in de ervaringen van onze mensen. En niet zelden verbinden we zo projecten met elkaar.

2019 belooft een leuk en motiverend jaar voor ons te gaan worden. We gaan door op deze weg en verwachten nog vele mooie verbindingen te gaan leggen.