Anders kijken naar emoties (dagtraining)

Inspirerende dagtraining: “Anders kijken naar emoties” van Vera Helleman.

Er zijn 8 basisemoties; liefde, vreugde, verbazing, angst, verdriet, boosheid, afkeer en schuld & schaamte.

Binnen deze basisemoties zijn er tal van nuanceringen welke zijn terug te leiden tot een basisemotie.

Een emotie vindt plaats, wordt je gewaar in het hier en nu en heeft betrekking op hoe jij je verhoudt tot de ander en/ofde  buitenwereld.

Een basisemotie kan verruimend of verkrampend aanvoelen. Elke emotie geeft een boodschap aan. Door je emotie gewaar te zijn, heb je het stuur in handen om in je eigen kracht, energie, midden te blijven. Kortom door naar de boodschap van je emotie te luisteren, geeft de kracht van je emotie juist gezonde sturing aan je leven!

Een aanrader voor elke re-integratie deskundige, klantmanager Werk en/of hulpverlener!

www.verahelleman.nl