Mijn passie en bezieling liggen in het sociale domein waarin ik sinds 1994 werkzaam ben. Ik heb daar in al heel wat ontwikkelingen mee gemaakt. Het  huidige tijdperk van transitie en transformatie ervaar ik als een hele uitdagende en dynamische tijd. Jij als professional hebt tenslotte juist nu het verschil uit te maken!

Op dit moment krijgen de eerste verbindingen vorm tussen de domeinen Werk en Inkomen en Zorg en Welzijn en krijgt de transitie van aanbodgericht naar vraaggericht werken handen en voeten. Hierin is nog veel te ontwikkelen en verbeteren. Het doel is een integrale aanpak over meerdere levensgebieden waarbij alle partijen in hun kracht staan en interventiepunten worden herkend.

Het is mijns inziens de bedoeling dat iedere inwoner mee doet in zijn of haar lokale samenleving. De Participatiewet biedt daar bij uitstek een mooi raamwerk en houvast voor. Als professional aan de toegang tracht ik deze participatiefilosofie uit te dragen en de cliënt te stimuleren en te motiveren om zijn of haar rol naar vermogen uit te voeren.

Naast mijn interim-werk ben ik recruitment consultant bij Cortice. Samen met de lokale overheid staan wij met de voeten in de klei en bouwen we mee aan de participatiemaatschappij. We zijn een leuk compact team van gelijk gezinde vak-enthousiastelingen.

a.geurts@cortice.nl

https://cortice.nl/werving-selectie/